Magic Eden集成PORTAL是NFT支付方式之一

EDEN MAGIC NFT PORTAL 支付 2024-03-15 73
火币HTX报道,Web3跨链游戏生态Portal在社交平台上发帖称,Portal已完全集成到Magic Eden中,Magic Eden上的NFT现在可以在PORTAL中购买。
相关推荐